Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
1456 kh*******om 13:27, 06/10/2023 Hoàn thành $29.951 $0.000 $29.951
658.920₫
Momo
1455 tu*******om 07:11, 05/10/2023 Hoàn thành $10.180 $0.000 $10.180
223.951₫
Momo
1454 hu*******om 06:22, 05/10/2023 Hoàn thành $10.002 $0.000 $10.002
220.040₫
Chuyển khoản ngân hàng
1453 do*******om 03:54, 05/10/2023 Hoàn thành $10.024 $0.000 $10.024
220.526₫
Chuyển khoản ngân hàng
1452 th*******om 23:06, 04/10/2023 Hoàn thành $10.005 $0.000 $10.005
220.110₫
Momo
1451 qu*******om 16:54, 04/10/2023 Hoàn thành $95.072 $0.000 $95.072
2.091.584₫
Momo
1450 hu*******om 03:50, 04/10/2023 Hoàn thành $10.577 $0.060 $10.637
234.014₫
Momo
1449 lu*******om 14:33, 03/10/2023 Hoàn thành $12.243 $0.000 $12.243
269.342₫
Chuyển khoản ngân hàng
1448 na*******om 23:22, 02/10/2023 Hoàn thành $148.579 $0.000 $148.579
3.268.742₫
Momo
1447 ph*******om 16:02, 02/10/2023 Hoàn thành $10.039 $0.000 $10.039
220.851₫
Chuyển khoản ngân hàng
1446 ng*******om 15:59, 02/10/2023 Hoàn thành $20.737 $0.000 $20.737
456.210₫
Momo
1445 th*******om 13:16, 02/10/2023 Hoàn thành $10.091 $0.000 $10.091
221.995₫
Momo
1444 hu*******om 11:25, 02/10/2023 Hoàn thành $10.082 $0.000 $10.082
221.795₫
Chuyển khoản ngân hàng
1443 bu*******om 14:05, 01/10/2023 Hoàn thành $16.022 $0.000 $16.022
352.488₫
Momo
1442 da*******om 10:45, 01/10/2023 Hoàn thành $7.700 $2.322 $10.022
220.491₫
Momo