Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
1410 na*******om 15:32, 20/09/2023 Hoàn thành $14.700 $0.000 $14.700
323.400₫
Momo
1409 ng*******om 09:51, 20/09/2023 Hoàn thành $10.325 $0.000 $10.325
227.150₫
Momo
1408 na*******om 10:09, 19/09/2023 Hoàn thành $12.058 $0.000 $12.058
265.265₫
Momo
1407 th*******om 06:49, 19/09/2023 Hoàn thành $10.043 $0.000 $10.043
220.942₫
Chuyển khoản ngân hàng
1406 na*******om 22:15, 18/09/2023 Hoàn thành $10.098 $0.000 $10.098
222.145₫
Momo
1405 na*******om 01:20, 18/09/2023 Hoàn thành $15.575 $0.000 $15.575
342.650₫
Momo
1403 ng*******om 06:41, 17/09/2023 Hoàn thành $10.873 $0.000 $10.873
239.210₫
Momo
1402 hu*******om 02:30, 17/09/2023 Hoàn thành $10.028 $0.016 $10.043
220.948₫
Momo
1401 na*******om 00:31, 17/09/2023 Hoàn thành $19.757 $0.000 $19.757
434.665₫
Momo
1399 na*******om 13:12, 15/09/2023 Hoàn thành $10.658 $0.000 $10.658
234.465₫
Momo
1398 bu*******om 05:09, 15/09/2023 Hoàn thành $15.330 $0.000 $15.330
337.260₫
Momo
1397 nv*******om 01:29, 15/09/2023 Hoàn thành $10.903 $0.000 $10.903
239.855₫
Momo
1396 na*******om 23:12, 14/09/2023 Hoàn thành $10.133 $0.000 $10.133
222.915₫
Momo
1394 na*******om 02:31, 14/09/2023 Hoàn thành $10.553 $0.000 $10.553
232.155₫
Momo
1393 vu*******om 23:12, 13/09/2023 Hoàn thành $12.818 $0.000 $12.818
281.992₫
Momo