Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
1472 ta*******om 13:47, 09/10/2023 Hoàn thành $19.759 $0.000 $19.759
434.702₫
Chuyển khoản ngân hàng
1471 wi*******om 09:45, 09/10/2023 Hoàn thành $17.456 $0.010 $17.466
384.245₫
Momo
1470 la*******om 04:31, 09/10/2023 Hoàn thành $14.134 $0.002 $14.137
311.003₫
Chuyển khoản ngân hàng
1469 th*******om 02:28, 09/10/2023 Hoàn thành $10.487 $0.000 $10.487
230.723₫
Momo
1468 ph*******om 01:41, 09/10/2023 Hoàn thành $19.995 $0.000 $19.995
439.892₫
Momo
1467 bu*******om 14:23, 08/10/2023 Hoàn thành $15.242 $0.000 $15.242
335.320₫
Momo
1466 hu*******om 06:43, 08/10/2023 Hoàn thành $10.074 $0.053 $10.127
222.796₫
Momo
1464 th*******om 04:09, 08/10/2023 Hoàn thành $10.016 $0.000 $10.016
220.341₫
Chuyển khoản ngân hàng
1463 no*******om 18:55, 07/10/2023 Hoàn thành $8.449 $0.019 $8.468
186.294₫
Payeer
1462 ng*******om 07:06, 07/10/2023 Hoàn thành $10.124 $0.000 $10.124
222.737₫
Chuyển khoản ngân hàng
1461 da*******om 04:01, 07/10/2023 Hoàn thành $30.410 $0.000 $30.410
669.031₫
Chuyển khoản ngân hàng
1460 tr*******om 01:18, 07/10/2023 Hoàn thành $10.018 $0.000 $10.018
220.403₫
Chuyển khoản ngân hàng
1459 lu*******om 15:51, 06/10/2023 Hoàn thành $16.031 $0.000 $16.031
352.682₫
Chuyển khoản ngân hàng
1458 ng*******om 15:11, 06/10/2023 Hoàn thành $23.017 $0.000 $23.017
506.383₫
Momo
1457 na*******om 14:58, 06/10/2023 Hoàn thành $247.480 $0.000 $247.480
5.444.562₫
Momo