Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
1425 hu*******om 04:18, 24/09/2023 Hoàn thành $9.433 $0.064 $9.497
208.923₫
Momo
1424 bu*******om 16:39, 23/09/2023 Hoàn thành $10.028 $0.000 $10.028
220.605₫
Momo
1423 na*******om 06:46, 23/09/2023 Hoàn thành $10.500 $0.000 $10.500
231.000₫
Momo
1422 ng*******om 06:33, 23/09/2023 Hoàn thành $13.948 $0.000 $13.948
306.845₫
Momo
1421 Be*******om 05:06, 23/09/2023 Hoàn thành $11.527 $0.227 $11.754
258.592₫
Payeer
1420 na*******om 23:38, 22/09/2023 Hoàn thành $10.098 $0.000 $10.098
222.145₫
Momo
1419 hu*******om 14:05, 22/09/2023 Hoàn thành $10.017 $0.000 $10.017
220.363₫
Chuyển khoản ngân hàng
1418 me*******om 13:40, 22/09/2023 Hoàn thành $17.332 $0.000 $17.332
381.313₫
Paypal
1417 lu*******om 07:55, 22/09/2023 Hoàn thành $15.333 $0.000 $15.333
337.328₫
Chuyển khoản ngân hàng
1416 na*******om 03:14, 22/09/2023 Hoàn thành $10.588 $0.000 $10.588
232.925₫
Momo
1415 pv*******om 02:16, 22/09/2023 Hoàn thành $10.059 $0.000 $10.059
221.287₫
Momo
1414 lu*******om 02:02, 22/09/2023 Hoàn thành $10.288 $0.000 $10.288
226.325₫
Chuyển khoản ngân hàng
1413 na*******om 06:51, 21/09/2023 Hoàn thành $14.105 $0.000 $14.105
310.310₫
Momo
1412 ng*******om 00:15, 21/09/2023 Hoàn thành $10.070 $0.000 $10.070
221.529₫
Momo
1411 pi*******om 17:49, 20/09/2023 Hoàn thành $12.218 $0.000 $12.218
268.785₫
Chuyển khoản ngân hàng