Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
1441 Ta*******om 23:11, 30/09/2023 Hoàn thành $10.208 $0.011 $10.218
224.805₫
Momo
1440 qu*******om 05:33, 30/09/2023 Hoàn thành $13.830 $0.000 $13.830
304.258₫
Momo
1439 na*******om 00:31, 30/09/2023 Hoàn thành $204.049 $0.000 $204.049
4.489.069₫
Momo
1438 hu*******om 22:53, 29/09/2023 Hoàn thành $10.568 $0.076 $10.644
234.170₫
Momo
1437 ng*******om 15:38, 29/09/2023 Hoàn thành $18.206 $0.000 $18.206
400.530₫
Momo
1435 ph*******om 08:08, 29/09/2023 Hoàn thành $11.347 $0.000 $11.347
249.623₫
Momo
1434 tr*******om 14:39, 28/09/2023 Hoàn thành $10.323 $0.000 $10.323
227.106₫
Chuyển khoản ngân hàng
1433 to*******om 00:34, 28/09/2023 Hoàn thành $10.110 $0.000 $10.110
222.418₫
Chuyển khoản ngân hàng
1432 ta*******om 16:11, 27/09/2023 Hoàn thành $10.306 $0.000 $10.306
226.728₫
Chuyển khoản ngân hàng
1431 ng*******om 22:06, 26/09/2023 Hoàn thành $17.034 $0.000 $17.034
374.744₫
Momo
1430 qu*******om 09:12, 26/09/2023 Hoàn thành $10.013 $0.000 $10.013
220.275₫
Momo
1429 ng*******om 09:10, 26/09/2023 Hoàn thành $10.018 $0.000 $10.018
220.405₫
Chuyển khoản ngân hàng
1428 ah*******om 03:02, 25/09/2023 Hoàn thành $10.095 $0.000 $10.095
222.099₫
Payeer
1427 na*******om 07:09, 24/09/2023 Hoàn thành $23.747 $0.000 $23.747
522.445₫
Momo
1426 tg*******om 06:28, 24/09/2023 Hoàn thành $44.292 $0.000 $44.292
974.435₫
Momo