Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
1717 ng*******om 15:15, 05/02/2024 Hoàn thành $10.028 $0.000 $10.028
220.605₫
Momo
1716 ng*******om 08:01, 05/02/2024 Hoàn thành $10.148 $0.000 $10.148
223.256₫
Momo
1714 lu*******om 12:31, 01/02/2024 Hoàn thành $10.506 $0.000 $10.506
231.132₫
Chuyển khoản ngân hàng
1713 to*******om 06:57, 01/02/2024 Hoàn thành $48.733 $0.000 $48.733
1.072.126₫
Chuyển khoản ngân hàng
1712 an*******om 06:41, 01/02/2024 Hoàn thành $14.418 $0.000 $14.418
317.198₫
Chuyển khoản ngân hàng
1711 bi*******om 23:24, 30/01/2024 Hoàn thành $18.789 $0.000 $18.789
413.358₫
Chuyển khoản ngân hàng
1710 88*******om 18:56, 30/01/2024 Hoàn thành $10.674 $0.000 $10.674
234.828₫
Momo
1709 ph*******om 02:20, 30/01/2024 Hoàn thành $18.516 $0.000 $18.516
407.343₫
Momo
1708 re*******om 06:26, 28/01/2024 Hoàn thành $31.454 $0.000 $31.454
691.986₫
Momo
1707 po*******om 02:04, 25/01/2024 Hoàn thành $102.079 $0.000 $102.079
2.245.749₫
Payeer
1706 wi*******om 09:33, 24/01/2024 Hoàn thành $11.409 $0.000 $11.409
251.007₫
Chuyển khoản ngân hàng
1705 ph*******om 15:18, 23/01/2024 Hoàn thành $20.065 $0.000 $20.065
441.419₫
Chuyển khoản ngân hàng
1703 Tr*******om 06:37, 23/01/2024 Hoàn thành $10.009 $0.000 $10.009
220.187₫
Momo
1702 bk*******om 23:41, 20/01/2024 Hoàn thành $10.124 $0.000 $10.124
222.717₫
Chuyển khoản ngân hàng
1701 ng*******om 10:36, 20/01/2024 Hoàn thành $10.112 $0.000 $10.112
222.453₫
Momo