Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
961 qu*******om 15:50, 04/06/2023 Hoàn thành $13.125 $0.000 $13.125
288.750₫
Momo
960 ng*******om 14:41, 04/06/2023 Hoàn thành $8.543 $0.000 $8.543
187.935₫
Momo
959 de*******om 13:31, 04/06/2023 Hoàn thành $12.384 $0.000 $12.384
272.457₫
Chuyển khoản ngân hàng
958 ha*******om 09:51, 04/06/2023 Hoàn thành $11.538 $0.000 $11.538
253.836₫
Chuyển khoản ngân hàng
957 he*******ev 09:12, 04/06/2023 Hoàn thành $13.370 $0.067 $13.437
295.603₫
Momo
956 tn*******om 06:40, 04/06/2023 Hoàn thành $10.115 $0.000 $10.115
222.530₫
Momo
955 vi*******om 03:11, 04/06/2023 Hoàn thành $10.080 $0.000 $10.080
221.769₫
Momo
954 ph*******om 03:02, 04/06/2023 Hoàn thành $11.130 $0.000 $11.130
244.860₫
Momo
953 du*******om 09:59, 03/06/2023 Hoàn thành $9.975 $0.000 $9.975
219.450₫
Momo
952 hi*******om 05:35, 03/06/2023 Hoàn thành $16.835 $0.025 $16.860
370.927₫
Momo
951 qu*******om 03:25, 03/06/2023 Hoàn thành $10.395 $0.000 $10.395
228.690₫
Momo
950 s1*******om 01:46, 03/06/2023 Hoàn thành $11.409 $0.000 $11.409
251.005₫
Payeer
949 de*******om 16:22, 02/06/2023 Hoàn thành $10.517 $0.000 $10.517
231.378₫
Payeer
948 ta*******om 11:59, 02/06/2023 Hoàn thành $119.174 $0.000 $119.174
2.621.826₫
Momo
947 tr*******om 09:28, 02/06/2023 Hoàn thành $158.340 $0.000 $158.340
3.483.491₫
Momo