Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
1558 hu*******om 19:36, 23/11/2023 Hoàn thành $10.061 $0.014 $10.075
221.650₫
Momo
1557 ng*******om 14:12, 23/11/2023 Hoàn thành $10.443 $0.000 $10.443
229.739₫
Momo
1556 Tr*******om 07:42, 23/11/2023 Hoàn thành $10.005 $0.000 $10.005
220.112₫
Momo
1555 si*******om 15:32, 20/11/2023 Hoàn thành $10.059 $0.000 $10.059
221.302₫
Chuyển khoản ngân hàng
1554 me*******om 11:19, 19/11/2023 Hoàn thành $10.140 $0.000 $10.140
223.071₫
Chuyển khoản ngân hàng
1553 nh*******om 01:21, 19/11/2023 Hoàn thành $10.097 $0.000 $10.097
222.123₫
Chuyển khoản ngân hàng
1552 it*******om 06:16, 17/11/2023 Hoàn thành $11.714 $0.000 $11.714
257.719₫
Chuyển khoản ngân hàng
1551 2l*******om 04:32, 16/11/2023 Hoàn thành $10.616 $0.000 $10.616
233.545₫
Chuyển khoản ngân hàng
1550 ng*******om 13:03, 14/11/2023 Hoàn thành $10.332 $0.000 $10.332
227.304₫
Momo
1549 wi*******om 17:09, 13/11/2023 Hoàn thành $11.116 $0.002 $11.118
244.600₫
Momo
1548 ta*******om 13:15, 13/11/2023 Hoàn thành $83.477 $0.000 $83.477
1.836.498₫
Momo
1547 ph*******om 11:06, 12/11/2023 Hoàn thành $42.821 $0.000 $42.821
942.069₫
Momo
1545 tr*******om 14:46, 11/11/2023 Hoàn thành $10.217 $0.000 $10.217
224.774₫
Chuyển khoản ngân hàng
1544 pi*******om 09:47, 11/11/2023 Hoàn thành $15.208 $0.000 $15.208
334.576₫
Chuyển khoản ngân hàng
1543 th*******om 01:06, 09/11/2023 Hoàn thành $10.189 $0.000 $10.189
224.167₫
Chuyển khoản ngân hàng