Bảng giá nhấp chuột
  1. Thanh toán tối thiểu: $10.00
  2. Tần suất thanh toán: Hằng ngày
  3. Phương thức thanh toán: PayPal, Momo, Bank Transfer (Vietnam), Payeer, Payoneer

Việt Nam trên 1000 lượt xem

$35.000 Tất cả thiết bị

Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) trên 1000 lượt xem

$15.000 Tất cả thiết bị

Greenland trên 1000 lượt xem

$13.650 Tất cả thiết bị

Iceland trên 1000 lượt xem

$11.700 Tất cả thiết bị

Thụy Điển trên 1000 lượt xem

$9.750 Tất cả thiết bị

Vương Quốc Anh trên 1000 lượt xem

$9.750 Tất cả thiết bị

Úc trên 1000 lượt xem

$9.750 Tất cả thiết bị

New Zealand trên 1000 lượt xem

$8.450 Tất cả thiết bị

Phần Lan trên 1000 lượt xem

$8.450 Tất cả thiết bị

Hoa Kỳ trên 1000 lượt xem

$8.450 Tất cả thiết bị

Thuỵ Sĩ trên 1000 lượt xem

$7.150 Tất cả thiết bị

Bỉ trên 1000 lượt xem

$7.150 Tất cả thiết bị

Đức trên 1000 lượt xem

$7.150 Tất cả thiết bị

Đan Mạch trên 1000 lượt xem

$7.150 Tất cả thiết bị

Hà Lan trên 1000 lượt xem

$7.150 Tất cả thiết bị

Na Uy trên 1000 lượt xem

$7.150 Tất cả thiết bị

Tây Ban Nha trên 1000 lượt xem

$6.500 Tất cả thiết bị

Ý trên 1000 lượt xem

$6.500 Tất cả thiết bị

Ấn Độ trên 1000 lượt xem

$3.900 Tất cả thiết bị

Indonesia trên 1000 lượt xem

$3.900 Tất cả thiết bị

Ukraine trên 1000 lượt xem

$3.900 Tất cả thiết bị

Russia trên 1000 lượt xem

$3.900 Tất cả thiết bị