Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
1510 re*******om 08:24, 23/10/2023 Hoàn thành $10.044 $0.000 $10.044
220.977₫
Momo
1509 ku*******om 01:46, 23/10/2023 Hoàn thành $10.097 $0.000 $10.097
222.145₫
Momo
1508 lu*******om 23:56, 22/10/2023 Hoàn thành $19.940 $0.000 $19.940
438.671₫
Chuyển khoản ngân hàng
1507 pi*******om 15:49, 22/10/2023 Hoàn thành $10.512 $0.000 $10.512
231.264₫
Chuyển khoản ngân hàng
1506 ng*******om 10:16, 21/10/2023 Hoàn thành $11.599 $0.000 $11.599
255.176₫
Momo
1505 ph*******om 02:16, 21/10/2023 Hoàn thành $21.565 $0.000 $21.565
474.428₫
Momo
1504 ke*******om 16:18, 20/10/2023 Hoàn thành $32.128 $0.000 $32.128
706.820₫
Momo
1502 lu*******om 02:35, 20/10/2023 Hoàn thành $10.561 $0.000 $10.561
232.346₫
Chuyển khoản ngân hàng
1501 2l*******om 01:54, 20/10/2023 Hoàn thành $14.206 $0.000 $14.206
312.539₫
Chuyển khoản ngân hàng
1498 tr*******om 05:11, 19/10/2023 Hoàn thành $10.475 $0.000 $10.475
230.443₫
Chuyển khoản ngân hàng
1497 tr*******om 04:53, 19/10/2023 Hoàn thành $0.000 $10.015 $10.015
220.326₫
Chuyển khoản ngân hàng
1496 ta*******om 07:30, 18/10/2023 Hoàn thành $10.705 $0.000 $10.705
235.519₫
Chuyển khoản ngân hàng
1495 ng*******om 00:56, 18/10/2023 Hoàn thành $11.806 $0.000 $11.806
259.730₫
Chuyển khoản ngân hàng
1494 ph*******om 19:28, 17/10/2023 Hoàn thành $10.036 $0.000 $10.036
220.792₫
Chuyển khoản ngân hàng
1493 tg*******om 13:53, 16/10/2023 Hoàn thành $52.612 $0.000 $52.612
1.157.457₫
Momo