Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
1490 hu*******om 09:32, 16/10/2023 Hoàn thành $10.695 $0.000 $10.695
235.292₫
Chuyển khoản ngân hàng
1489 si*******om 08:36, 16/10/2023 Hoàn thành $10.281 $0.000 $10.281
226.191₫
Chuyển khoản ngân hàng
1486 wi*******om 00:40, 16/10/2023 Hoàn thành $15.075 $0.000 $15.075
331.661₫
Momo
1484 ph*******om 15:12, 14/10/2023 Hoàn thành $10.230 $0.000 $10.230
225.058₫
Payeer
1483 do*******om 11:18, 14/10/2023 Hoàn thành $18.413 $0.000 $18.413
405.079₫
Chuyển khoản ngân hàng
1482 ke*******om 22:47, 12/10/2023 Hoàn thành $10.269 $0.000 $10.269
225.927₫
Momo
1481 ca*******om 13:35, 11/10/2023 Hoàn thành $10.304 $0.000 $10.304
226.690₫
Momo
1480 lu*******om 09:14, 11/10/2023 Hoàn thành $36.543 $0.000 $36.543
803.946₫
Chuyển khoản ngân hàng
1479 ng*******om 08:05, 11/10/2023 Hoàn thành $17.539 $0.000 $17.539
385.862₫
Momo
1478 na*******om 07:09, 11/10/2023 Hoàn thành $239.524 $0.000 $239.524
5.269.526₫
Momo
1477 ta*******om 02:21, 11/10/2023 Hoàn thành $10.186 $0.000 $10.186
224.094₫
Momo
1476 tu*******om 09:19, 10/10/2023 Hoàn thành $10.865 $0.000 $10.865
239.037₫
Momo
1475 pi*******om 04:28, 10/10/2023 Hoàn thành $18.876 $0.000 $18.876
415.265₫
Chuyển khoản ngân hàng
1474 ng*******om 20:24, 09/10/2023 Hoàn thành $11.866 $0.000 $11.866
261.052₫
Chuyển khoản ngân hàng
1473 du*******om 16:59, 09/10/2023 Hoàn thành $10.824 $0.000 $10.824
238.119₫
Momo