Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
1542 hu*******om 02:05, 07/11/2023 Hoàn thành $10.004 $0.000 $10.004
220.090₫
Chuyển khoản ngân hàng
1540 ng*******om 12:34, 06/11/2023 Hoàn thành $10.209 $0.000 $10.209
224.598₫
Momo
1539 bu*******om 12:15, 06/11/2023 Hoàn thành $12.617 $0.000 $12.617
277.565₫
Momo
1538 ke*******om 10:06, 06/11/2023 Hoàn thành $19.760 $0.000 $19.760
434.713₫
Momo
1537 da*******om 16:08, 05/11/2023 Hoàn thành $15.409 $0.000 $15.409
339.005₫
Chuyển khoản ngân hàng
1536 vu*******om 02:05, 05/11/2023 Hoàn thành $10.225 $0.001 $10.225
224.959₫
Chuyển khoản ngân hàng
1534 va*******om 16:36, 04/11/2023 Hoàn thành $15.337 $0.592 $15.929
350.436₫
Momo
1533 2l*******om 01:42, 04/11/2023 Hoàn thành $10.037 $0.000 $10.037
220.818₫
Chuyển khoản ngân hàng
1532 ta*******om 09:50, 03/11/2023 Hoàn thành $89.542 $0.000 $89.542
1.969.931₫
Momo
1531 th*******om 05:20, 03/11/2023 Hoàn thành $10.145 $0.000 $10.145
223.190₫
Momo
1530 mi*******om 16:19, 02/11/2023 Hoàn thành $9.989 $0.016 $10.005
220.108₫
Payeer
1529 lu*******om 13:24, 02/11/2023 Hoàn thành $10.020 $0.000 $10.020
220.449₫
Chuyển khoản ngân hàng
1528 ka*******om 12:28, 02/11/2023 Hoàn thành $10.004 $0.000 $10.004
220.088₫
Chuyển khoản ngân hàng
1527 mi*******om 12:35, 01/11/2023 Hoàn thành $10.203 $0.000 $10.203
224.477₫
Momo
1526 pe*******om 14:07, 31/10/2023 Hoàn thành $12.320 $0.018 $12.337
271.418₫
Chuyển khoản ngân hàng