Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
1525 kh*******om 15:41, 30/10/2023 Hoàn thành $12.782 $0.000 $12.782
281.204₫
Momo
1524 gv*******om 08:35, 30/10/2023 Hoàn thành $12.320 $0.000 $12.320
271.033₫
Momo
1523 ph*******om 08:05, 30/10/2023 Hoàn thành $19.684 $0.000 $19.684
433.057₫
Momo
1522 na*******om 05:03, 30/10/2023 Hoàn thành $411.677 $0.000 $411.677
9.056.887₫
Momo
1521 ng*******om 00:44, 30/10/2023 Hoàn thành $10.261 $0.000 $10.261
225.740₫
Chuyển khoản ngân hàng
1520 ng*******om 12:11, 29/10/2023 Hoàn thành $10.750 $0.000 $10.750
236.504₫
Momo
1519 ji*******om 12:03, 29/10/2023 Hoàn thành $10.008 $0.000 $10.008
220.172₫
Chuyển khoản ngân hàng
1518 la*******om 05:45, 29/10/2023 Hoàn thành $11.088 $0.000 $11.088
243.945₫
Chuyển khoản ngân hàng
1517 ng*******om 01:15, 29/10/2023 Hoàn thành $10.348 $0.000 $10.348
227.647₫
Chuyển khoản ngân hàng
1516 wi*******om 15:40, 28/10/2023 Hoàn thành $8.010 $0.001 $8.012
176.262₫
Momo
1515 hu*******om 06:03, 28/10/2023 Hoàn thành $10.199 $0.033 $10.232
225.108₫
Momo
1514 ki*******om 14:34, 27/10/2023 Hoàn thành $8.634 $0.000 $8.634
189.959₫
Chuyển khoản ngân hàng
1513 ta*******om 09:13, 27/10/2023 Hoàn thành $122.764 $0.000 $122.764
2.700.810₫
Momo
1512 2l*******om 07:50, 27/10/2023 Hoàn thành $10.542 $0.000 $10.542
231.917₫
Chuyển khoản ngân hàng
1511 ca*******om 06:28, 27/10/2023 Hoàn thành $10.417 $0.000 $10.417
229.178₫
Chuyển khoản ngân hàng