Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
32 lu*******om 16:42, 22/10/2022 Hoàn thành $10.065 $0.000 $10.065
221.430₫
Chuyển khoản ngân hàng
31 Be*******om 00:28, 22/10/2022 Hoàn thành $3.010 $2.507 $5.517
121.374₫
Payeer
30 lu*******om 20:31, 21/10/2022 Hoàn thành $10.215 $0.000 $10.215
224.730₫
Chuyển khoản ngân hàng
29 si*******om 18:08, 21/10/2022 Hoàn thành $15.525 $0.000 $15.525
341.550₫
Momo
28 mi*******om 13:49, 21/10/2022 Hoàn thành $8.885 $6.387 $15.272
335.995₫
Payeer
27 lu*******om 11:22, 20/10/2022 Hoàn thành $16.260 $0.000 $16.260
357.720₫
Chuyển khoản ngân hàng
26 xc*******om 10:27, 20/10/2022 Hoàn thành $16.080 $0.000 $16.080
353.760₫
Paypal
25 ph*******om 08:18, 20/10/2022 Hoàn thành $10.249 $0.000 $10.249
225.485₫
Momo
24 sh*******om 21:16, 19/10/2022 Hoàn thành $0.000 $15.139 $15.139
333.058₫
Payeer
23 ng*******om 21:08, 19/10/2022 Hoàn thành $39.575 $0.000 $39.575
870.650₫
Momo
22 fw*******om 20:50, 19/10/2022 Hoàn thành $71.693 $0.000 $71.693
1.577.246₫
Payeer
21 mi*******om 18:17, 19/10/2022 Hoàn thành $5.130 $4.359 $9.489
208.758₫
Payeer
20 lu*******om 10:39, 19/10/2022 Hoàn thành $8.705 $0.000 $8.705
191.510₫
Chuyển khoản ngân hàng
18 it*******om 03:56, 18/10/2022 Hoàn thành $11.311 $0.000 $11.311
248.842₫
Payeer
19 tu*******om 02:52, 18/10/2022 Hoàn thành $21.088 $0.000 $21.088
463.927₫
Momo