Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
48 hi*******om 11:39, 25/10/2022 Hoàn thành $13.725 $0.000 $13.725
301.950₫
Momo
47 vi*******om 08:58, 25/10/2022 Hoàn thành $12.138 $0.000 $12.138
267.038₫
Payeer
46 ng*******om 07:39, 25/10/2022 Hoàn thành $105.265 $0.000 $105.265
2.315.830₫
Payeer
45 xc*******om 21:54, 24/10/2022 Hoàn thành $27.760 $0.000 $27.760
610.720₫
Paypal
43 it*******om 20:27, 24/10/2022 Hoàn thành $12.540 $0.000 $12.540
275.889₫
Payeer
42 lu*******om 17:13, 24/10/2022 Hoàn thành $10.445 $0.000 $10.445
229.790₫
Chuyển khoản ngân hàng
41 tu*******om 15:31, 24/10/2022 Hoàn thành $21.840 $0.000 $21.840
480.482₫
Momo
40 hi*******om 07:21, 24/10/2022 Hoàn thành $16.602 $0.000 $16.602
365.244₫
Momo
39 fw*******om 04:04, 24/10/2022 Hoàn thành $21.133 $0.000 $21.133
464.930₫
Payeer
38 xc*******om 20:58, 23/10/2022 Hoàn thành $83.080 $0.000 $83.080
1.827.760₫
Paypal
37 tr*******om 20:38, 23/10/2022 Hoàn thành $3.040 $5.842 $8.882
195.413₫
Chuyển khoản ngân hàng
36 mi*******om 18:21, 23/10/2022 Hoàn thành $12.805 $8.151 $20.956
461.032₫
Payeer
35 lu*******om 16:57, 23/10/2022 Hoàn thành $10.365 $0.000 $10.365
228.030₫
Chuyển khoản ngân hàng
34 de*******om 09:04, 23/10/2022 Hoàn thành $9.948 $0.000 $9.948
218.867₫
Payeer
33 ng*******om 19:38, 22/10/2022 Hoàn thành $104.265 $0.000 $104.265
2.293.830₫
Momo