Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
21 mi*******om 18:17, 19/10/2022 Hoàn thành $5.130 $4.359 $9.489
208.758₫
Payeer
20 lu*******om 10:39, 19/10/2022 Hoàn thành $8.705 $0.000 $8.705
191.510₫
Chuyển khoản ngân hàng
18 it*******om 03:56, 18/10/2022 Hoàn thành $11.311 $0.000 $11.311
248.842₫
Payeer
19 tu*******om 02:52, 18/10/2022 Hoàn thành $21.088 $0.000 $21.088
463.927₫
Momo
17 ea*******om 19:47, 16/10/2022 Hoàn thành $8.861 $0.000 $8.861
194.933₫
Payeer
15 tu*******om 09:51, 14/10/2022 Hoàn thành $24.250 $0.000 $24.250
533.496₫
Momo
14 it*******om 12:55, 11/10/2022 Hoàn thành $10.316 $0.000 $10.316
226.948₫
Payeer
12 tu*******om 21:57, 08/10/2022 Hoàn thành $24.761 $0.000 $24.761
544.746₫
Momo
11 it*******om 21:29, 05/10/2022 Hoàn thành $11.154 $0.000 $11.154
245.388₫
Payeer
10 it*******om 08:38, 28/09/2022 Hoàn thành $10.029 $0.000 $10.029
220.631₫
Payeer
8 tu*******om 22:23, 26/09/2022 Hoàn thành $21.308 $0.000 $21.308
468.785₫
Momo
7 al*******om 15:20, 24/09/2022 Hoàn thành $9.817 $0.000 $9.817
215.965₫
Payeer
6 ph*******om 10:17, 24/09/2022 Hoàn thành $8.612 $0.000 $8.612
189.464₫
Momo
5 lo*******om 14:07, 27/03/2022 Hoàn thành $55.454 $0.000 $55.454
1.219.988₫
Paypal