Bằng chứng thanh toán
ID Tài khoản Ngày Trạng thái Doanh thu Hoa hồng Tổng thu nhập Phương thức thanh toán
36 mi*******om 18:21, 23/10/2022 Hoàn thành $12.805 $8.151 $20.956
461.032₫
Payeer
35 lu*******om 16:57, 23/10/2022 Hoàn thành $10.365 $0.000 $10.365
228.030₫
Chuyển khoản ngân hàng
34 de*******om 09:04, 23/10/2022 Hoàn thành $9.948 $0.000 $9.948
218.867₫
Payeer
33 ng*******om 19:38, 22/10/2022 Hoàn thành $104.265 $0.000 $104.265
2.293.830₫
Momo
32 lu*******om 16:42, 22/10/2022 Hoàn thành $10.065 $0.000 $10.065
221.430₫
Chuyển khoản ngân hàng
31 Be*******om 00:28, 22/10/2022 Hoàn thành $3.010 $2.507 $5.517
121.374₫
Payeer
30 lu*******om 20:31, 21/10/2022 Hoàn thành $10.215 $0.000 $10.215
224.730₫
Chuyển khoản ngân hàng
29 si*******om 18:08, 21/10/2022 Hoàn thành $15.525 $0.000 $15.525
341.550₫
Momo
28 mi*******om 13:49, 21/10/2022 Hoàn thành $8.885 $6.387 $15.272
335.995₫
Payeer
27 lu*******om 11:22, 20/10/2022 Hoàn thành $16.260 $0.000 $16.260
357.720₫
Chuyển khoản ngân hàng
26 xc*******om 10:27, 20/10/2022 Hoàn thành $16.080 $0.000 $16.080
353.760₫
Paypal
25 ph*******om 08:18, 20/10/2022 Hoàn thành $10.249 $0.000 $10.249
225.485₫
Momo
24 sh*******om 21:16, 19/10/2022 Hoàn thành $0.000 $15.139 $15.139
333.058₫
Payeer
23 ng*******om 21:08, 19/10/2022 Hoàn thành $39.575 $0.000 $39.575
870.650₫
Momo
22 fw*******om 20:50, 19/10/2022 Hoàn thành $71.693 $0.000 $71.693
1.577.246₫
Payeer